5 elementen

Energia Training integreert het taoïstische gedachtegoed en de leer van de 5 elementen op een hedendaagse manier in haar activiteiten. Tao staat voor “het natuurlijk bewegen” of “de natuurlijke weg”. In de sporttrainingen leidt het toepassen van deze principes ertoe dat u makkelijker en soepeler leert bewegen en presteren. Eigenlijk wordt er met minder inspanning meer bereikt. In de yoga, chi kung en tao meditatie lessen leidt dit ertoe dat u sneller leert ontspannen en beter naar uw lichaam leert luisteren. Hieronder vindt u een zeer beknopte uitleg van een aantal veelvoorkomende principes uit het taoïstische gedachtegoed.

Het lichaam als één geheel

Het lichaam wordt binnen het taoïstische gedachtegoed als één geheel gezien. Hieruit volgt dat door onder andere spanning, klachten of letsel, aan bijvoorbeeld een gewricht, een bepaald orgaan of een bepaalde klier het hele lichaam kan verzwakken. Een slecht humeur, negatieve emoties of een verlaging van het energieniveau zijn doorgaans de eerste tekenen van onbalans in het lichaam.

De blokkades en bijbehorende patronen die daarmee samenhangen kun je zelf in beweging krijgen. Je hebt eigenlijk meer invloed op je eigen lichaam dan vaak gedacht wordt. Als de energie, de Chi, weer van binnenuit gaat stromen, komt dit niet alleen je fysieke gezondheid ten goede maar ook ook je emotionele balans en mentale staat van zijn.

De 5 elementen

De 5 natuurelementen binnen het Chinese (taoïstische) gezondheidssysteem zijn  water, hout, vuur, aarde en metaal. Reeds in de oudheid hebben de Chinezen ontdekt dat deze natuurelementen c.q. krachten ook op een bepaalde manier in ons lichaam zijn terug te vinden. Zo is er een belangrijke samenhang tussen de organen met het bijbehorende netwerk van meridianen (energie-banen) en de elementen. De organen worden gezien als belangrijke energie-reservoirs, die bij stress, fysieke klachten, emotionele of mentale onbalans beïnvloedt wordt. Ook wordt er in het Chinese gezondheidssysteem vanuit gegaan dat het lichaam net als de seizoenen over haar eigen energie-cycli beschikt.  ‘Zo buiten, zo binnen’ is een bekend chinees gezegde.

De natuurlijke weg

Het (tai) Chi en het 5 elementen systeem zijn gebaseerd op het taoïstische gedachtegoed. De weg van de universele levenskracht, de Chi, wordt prachtig gesymboliseerd in het universele Tai Chi symbool van Yin en Yang. Dit symbool vertelt veel over Chinese wijsheden. Niets is bijvoorbeeld volledig yin of yang. Er is altijd yin in yang en yang in yin. Het gaat steeds weer om het vinden van een nieuw evenwicht.

afb_183_112974_224pxr_yinyang_siteYin staat o.a. voor rust, het vrouwelijke, aardse, koude, duisternis, het negatieve en de maan.

Yang staat o.a. voor activiteit, het mannelijke, hemelse, warmte, het lichte, het positieve en de zon.

In de cursussen en trainingen van Energia Training leer je weer op welke manier je zelf je natuurlijke balans kunt herstellen.

Wat komt er met Energia Training op je pad?

Heb je ook zin om gezonder, met meer gemak en meer plezier te bewegen en/of te presteren, of heb je gewoonweg behoefte aan meer energie en balans in je leven?

Ontdek bij Annemarie de binnenlessen met yoga, chi kung en tao meditatie, of de buitenlessen zoals body & mind en de elementen, en de sporten als running, walking, tennis vanuit de chi gedachte.